Använda systemspel i fransk roulette

Roulette är ett rent turspel

Poker har bevisats kräva dels skicklighet och dels tur. Men att någon som helst skicklighet skulle kunna inverka på roulettespel är inte belagt, tvärtom är det fastslaget att spelet är ren slump. Visserligen kan vissa framarbetade system betvinga slumpen i viss mån men något säkert system finns inte. Snarare är de att betrakta som strategier, och i den klassen är det mest kända Martingalesystemet. Den visar inte vilka nummer eller var insatserna skall placeras utan bygger på att dubbla sin insats vid förlust. Om man väljer att spela på rött, vilket innefattar 18 nummer och resultatet blir svart så skall man således öka sin insats med lika mycket som det spelade. Exempelvis 10 marker satsade på rött ökas till 20 på samma färg vid följande spelomgång. Om då resultatet blir svart ytterligare en gång gör man om dubblingen och satsar 40 marker på rött. Strategin går ut på att den matematiska sannolikheten säger att svart och rött i längden kommer upp lika många gånger och att desto fler svart som blivit resultatet, desto säkrare är det att rött kommer. Om då rött är rätt vid den sistnämnda satsningen så blir vinsten 40 marker och insatsen åter. De tidigare insatserna om 10 plus 20 marker dras då från vunna 40 och i slutänden är vinsten således 10 marker på tre spelrundor.

Paroli system är en strategi med helt motsatt inriktning. Där skall man dubbla insatsen vid vinst då man i detta fall tror på att resultatet rött, skall upprepas.

Formel för strategi och utfall

Den som tänkt sig att "spränga banken" med någon av dessa strategier kommer att stöta på patrull då bordets maxinsats inte kan överskridas. Detta innebär att allt för många förluster inte kan täckas upp på detta sätt. Strategin måste därför användas med återhållsamhet och som alla förstår är det ändå slumpen som avgör i slutänden. Statistiskt sett talar man om "väntvärde". Detta innebär att man multiplicerar sannolikhet med utfall. Om man applicerar detta på slantsingling är chanserna att vinna lika stora som att förlora. Sannolikheten för att vinna är då 0,5 och att förlora även det 0,5. Beräknar man då insatsen till 1 blir den matematiska formeln 0,5 gånger 1 plus 0,5 gånger (minus 1) är lika med 0 (noll). Denna formel går sedan att utveckla med den tänkta insatsen för att se det sannolika utfallet.

Fördelningen av rött och svart är inte svart på vitt

Givetvis kan man applicera dessa strategier på andra typer av insatser. Rött eller svart täcker 18 nummer vardera och lika är det med högt eller lågt, samt udda eller jämnt. Men rött och svart är enklare att hänga med i och se utfallet av. Dussin i grupp eller per kolumn är även de möjliga insatser. Men med Martingale är det mest färg man går på. Hur många gånger i rad kan det bli svart? Ökar chanserna till rött resultat om svart kommit många gånger? Svaret är rent matematiskt: Nej. Hjulets fack har lika många röda som svarta fack och dessutom den gröna nollan som statistiskt sätt garanterar kasinots vinst, det så kallade "house edge".